Categorie: Geiser 20 T tot Geiser 100 T

Net als de Cascade-sproeiers genereren deze injectorsproeiers ook een waterpatroon dat verandert afhankelijk van het waterniveau, maar de Geyser-schuimeffect-sproeiers genereren een slanke, meer cilindrische fontein.

Dankzij het injectoreffect worden water en lucht aangezogen, intensief gemengd en door de injectorstraal versneld in de lucht gebracht als een indrukwekkend zacht stromende fontein. Hierbij wordt met relatief lage pompcapaciteiten een volumineuze fontein gegenereerd.

De schuimeffectsproeiers die afhankelijk van het waterniveau werken, genereren een slank en hoger waterpatroon als het normale waterniveau niet wordt bereikt. Bij overschrijding van het normale waterpeil is het waterpatroon voller en lager. Dit effect is vooral interessant bij sterke golfbewegingen; dan beginnen de fonteinen echt te dansen.

Bij installaties met een afwijkend waterpeil dienen terugslagkleppen te worden voorzien, anders zakt het waterpeil tot injectorhoogte zodra de installatie wordt uitgeschakeld.

Produktkenmerken:

* Levendig watereffect

* Schuim / schuimeffect

* Biedt zuurstofverrijking

* Flens afstellen voor uitlijning

* Waterpatroon is waterstandafhankelijk
Kies uw uitvoering:

5 - 10 werkdagen
€ 207,95
5 - 10 werkdagen
€ 313,95
5 - 10 werkdagen
€ 535,95
5 - 10 werkdagen
€ 1.829,95